تابستان 1403

انتشارات حس هفتم

رسالت انتشارات حس هفتم

انتشارات حس هفتم، با الهام از حس جاری و شور زندگی، با مفهومی پویا و الهام‌بخش، به خلق و بروز ارزش‌ها می‌پردازد و بر پایه‌ی فلسفه‌ی «پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک»، می‌کوشد تا رسالت خود را در حوزه‌ی فرهنگ و ادبیات، با تأکید بر ارزش‌ها و اصول انسانی، و با پاسداشت و حفظ میراث فرهنگی ایران‌زمین، به اجرا درآورد.
انتشارات حس هفتم در تلاش است تا‌ گام‌های مؤثری در جهت ترویج فرهنگ و ارزش‌های اصیل میهن‌مان بردارد و همواره در جهت روشن‌نگه‌داشتن چراغ فرهنگ و ادبیات این سرزمین، قدم بردارد و با ارائه‌ی آثار با‌کیفیت و تأثیرگذار، جامعه را برای شکوفایی و توسعه‌ی فرهنگی، تشویق کند.

lazy

عضویت در پرهیب جهت ارسال مطالب