فیض شریفی انتشارات حس هفتم

روایت فیض شریفی از دو کتاب هدایت و خویی | با خواندن آثار هدایت، زندگی و مرگ را بیشتر شناختم

فاطمه‌سادات عبادی- فیض شریفی گفت: شخصیت صادق هدایت و اسماعیل خویی را در کارها و صحبت‌های آن‌ها بیرون کشیده‌ام. اگر احساس کنم کار من با ...

ادامه مطلب